Friday, 17 April 2009

Arabic Numerals-101

Hindu- Arabic             9   8  7  6  5  4 3  2  1  0
Middle East Arabic  ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

Yan ang number natin na hiniram nga pala natin sa kanila, kaya yung mga tinatawag naming itik ay malaki rin pala ang naiambag sa paglinang ng mathematics. Mahalagang kahit man lang ang mga numerong iyan ay aming makabisado dahil ito ay ang nakalagay sa kanilang pera, plate number,  at mga traffic signs o telephone numbers na minsan ay nakasulat nang wala talagang hindu-arabic translation.

Halimbawa na lang ay sa kanilang pera, ang kabila nito'y may numerong arabic at ang kabila nama'y normal na numero, ito nga yung hindu-arabic na syang universal number, subalit kapag ibinigay sayo ang salaping ito'y kailangan mo pang ibaligtad isa-isa upang mabilang na maayos  ang tunay na halaga nito. 

Alamin kung ilan ang speed limit ng traffic sign na nasa larawan?

0 comments:

Post a Comment