Saturday, 14 March 2009

Waiting...anak ng weteng!

Sa wakas ay nakababa rin subalit hindi sa Abu Dhabi kundi ay sa ibang airport para magpakarga ng gas na naubos sa taas.Naghintay kami ng matagal hangang sa wakas ay pwede na raw lumapag sa tama naming destinasyon kaya ito'y lumipad ng muli. Nakababa kami in one piece eka nga sa abu dhabi subalit naiwan naman ng connecting flight patungong Dammam kaya ang solusyon ng airline ay magantay hangang hapon at sa flight patungong Bahrain kami isasakay. Ganun na nga ang nangyari naghintay na naman kami sa flight na iyon nang maghapon buti na lang at sinagot ng airline ang packed lunch doon sa isa sa mga resto sa airport. 

0 comments:

Post a Comment