Friday, 13 March 2009

PROLOGUE

Mahirap po talagang maging bayani, isang bayaning pikit matang tumutulong sa gobyerno para magpasok ng dolyar kahit na alam naman natin na yung iba lamang ang nakikinabang nito. umalis ako sa Pinas para hamunin ang sarili ko sa mga katagang "No guts, no glory" at para maiahon ang aking pamilya sa ilalim ng yungib na likha ng ating pamahalaan. Di ko alam kung sa aming mga nandirito ay ako lang ang naninisi ng gobyerno pero kahit yata saang angulo mo tingnan ay iyon pa rin ang magiging konklusyon ninuman. Subalit sa ibang kadahilanan ay lubos din itong makatutulong sa akin sa pag linang ng iba pang kakayahan sa aking propesyon, kagaya ni Rizal na nangibang bayan upang magpaka henyo at pagkatapos ay inialay ang kakayahang ito para sa bayan.

0 comments:

Post a Comment