Friday, 27 March 2009

Sala!

Muslim countries ang napasukan ko,ang batas dito'y batas ng relihiyon kaya mas makapangyarihan pa ang mga motawa o ang kanilang mga high priest kesa sa mga pulis pagdating sa mga paglabag sa batas ng kanilang bansa. Subalit hinahangaan ko ang mga totoong muslim na taimtim na sumusunod sa mga aral ng quran. Dito ay halos limang beses sila nagsa sala,ito ay ang paraan ng kanilang pagdarasal,ang pagluhod na abot lupa ang ulo ng ilang beses kahit san sila naroroon at inabutan ng oras ng dasal. Sa kanilang mosque ay mayroong malakas na speaker sa labas upang ang mga sumasampalataya ay magsilapit at magsala sa loob nito. Magaganda ang halos lahat ng aral ng quran, marami lamang ang may maling interpretasyon dito. Sa kanilang pagsasala ay walang mataas na tao na kinikilala, lahat sila kahit ang pinakamayaman at kilalang tao ay humahalik din sa lupa. Dito mo makikita ang totoong muslim na malaki ang diperensya sa mga muslim sa Pilipinas na malimit ay kinatatakutan. Ganunpaman ay di pa rin kayang tinagin nito ang aking pananampalataya, mas malakas ang aking pundasyon kaysa sa iba. Marami na nga ring pinoy ang nagpaconvert dito at kahit ako'y namangha sa kagalingan nilang magbasa ng mga lengwahe ng arabo sa ganun kadaling panahon. Madali rin nilang naisaulo ang mga sinasambit sa tuwing sila'y nagsasala na nasusulat din sa wikang arabo at kadalasay mahaba haba din. 

0 comments:

Post a Comment