Friday, 28 August 2009

Ramadan 1430

Ramadan ang pang siyam na buwan sa kalendaryong Muslim at 1430 naman ang taon nila ngayon, ito raw ang buwan kung kailan ibinigay kay Muhamad ang Quran galing sa langit ni Gabriel, ang arkanghel na sya ring nagbigay ng balita kay Maria tungkol sa kanyang pagiging Birheng Ina ni Hesus. Panahon ito ng pag aayuno at pangingilin ng mga Muslim. Nagsimula ito noong nakaraang linggo Agosto 22 at matatapos naman sa Setyembre 19 at taun-taon ay nagbabago ito ng petsa sang ayon sa sinusunod nilang kalendaryo na batay sa pagsikat at anyo ng buwan.

Hindi sila kumakain,umiinom at naninigarilyo o anumang kalabisan sa buwan na ito simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito sa hapon subalit sa gabi'y malaya nila lahat itong nagagawa. Pumapasok din sila sa trabaho ngunit karaniwa'y anim na oras lang at animo'y laging nagmamadali, ang iba nama'y tahimik lang at di nagsasayang ng lakas upang hindi agad mauhaw at magutom. Hindi namin pwedeng ipakita sa kanila at ipaamoy man lang na kami'y kumakain at umiinom bilang pagrespeto sa tradisyon ng kanilang relihiyon kaya madalas ay nagtatago kami at ipinipinid ng husto ang pantry tuwing kami ay kakain ng tanghalian.

Sa umaga'y madalang ang makikita mong kotse sa daan kung meron ma'y malamang na syento sisenta kada oras ang takbo nito sa pagmamadali upang siguro'y di makaliban sa kanilang pagsasala na malimit gawin sa isang araw at mas mahabang oras kaysa sa ordinaryong araw. Sarado rin lahat ng mga establisyemento at paglubog ng araw ito nagbubukas hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Mayroon ding namimigay ng mga pagkain sa kalsada tuwing alas-sais ng hapon upang ang ibang nagugutom na subalit nasa daan pa ay kanilang mabigyan ng pansamantalang pantawid-gutom. 

Maiihalintulad ko ang buwan na ito sa buwan ng Adbyento sa ating mga Kristyano kung kailan tayo ay naghahanda sa araw ng kapanganakan ni Kristo. Sila, tulad natin, ay bumibili din ng mga kasangkapan at nagpapalit ng mga gamit sa bahay bago sumapit ang ramadan. Marami ding bilihin ang ibinababa ang presyo katulad ng mga buy 1 take 1, bargain sale atbp, bilang paghahanda sa tradisyong ito. 

Ramadan Kareem at Ramadan Mubarak ang madalas mong makikita at maririnig bilang pagbati nila sa isat isa na ang ibig sabihin sa wikang ingles ay generous, bountiful at ang huli nama'y blessed na tulad din kung tayo'y babati tuwing Pasko at Bagong Taon. 

Sana'y laging Ramadan dito...

0 comments:

Post a Comment